Page header

Het verkrijgen van momentum in een commerciële digitale transformatie in de farmacie

Bial

Uitdaging

Bial is een middelgroot op onderzoek gebaseerd farmaceutisch bedrijf. Hun belangrijkste kracht zit in de ontwikkeling en innovatie voor ziekten van het centrale zenuwstelsel. Ze werken ook samen met andere fabrikanten om hun gelicentieerde producten op de markt te brengen en eventueel verder te ontwikkelen. Als ambitie willen zij een niveau van (digitale) excellentie bereiken waarmee ze kunnen concurreren met andere spelers binnen dit veld.

De voornaamste doelgroep bestaat uit zorgprofessionals, patiënten en apotheken. Zorgprofessionals spenderen online tussen de 9 en 15 uur per week voor professionele doeleinden en maken daarbij gebruik van verschillende digitale kanalen en apparaten. Hoe jonger de zorgprofessional is, hoe meer hij of zij digitaal actief is. Zorgprofessionals willen gemakkelijk inhoud delen en verwerken wanneer zij dat nodig achten. Er zit dus een kloof tussen de traditionele methoden voor farmaceutische betrokkenheid en de huidige behoeften van zorgprofessionals.

Bial zette stappen in de digitale transformatie maar had nog steeds moeite om momentum te verkrijgen. Bial vroeg Chapman Bright om met hen samen te werken nadat ze kennis hadden gemaakt met de Chaploop™ methodologie.

Oplossing

De eerste stappen bestonden uit het verzamelen van een breed perspectief op de huidige en gewenste staat van digitale klantbetrokkenheid. Op basis daarvan bepaalden we de vereiste organisatorische en technische capaciteiten om de gewenste staat te bereiken. Voor het dichten van de kloof werd als basis complexiteit versus urgentie gebruikt om de verschillende fases te identificeren en een gedetailleerd stappenplan per fase op te stellen. Dit gedetailleerde plan zorgde ervoor dat de quick wins vroegtijdig en parallel werden gerealiseerd.

Een groot aantal stakeholders uit de hele wereld werden individueel en in groepen geïnterviewd. Vaak voorkomende bedreigingen en kansen werden geïdentificeerd en de huidige technologieën werden geëvalueerd. Daarnaast werden vaardigheden en competenties beoordeeld. Tegelijkertijd werden methoden toegepast die deze stakeholders stimuleerden om geleidelijk dat digitale transformatie momentum te bereiken. Een van die methoden bestaat uit het zorgen dat mensen worden gehoord en dat zij een bijdrage kunnen leveren. Er werden drie evenementen volledig online (vanwege COVID-19) georganiseerd met plenaire sessies en break-outs.

Rui Rodrigues - CIO & Global Information Systems Director - Bial "De begeleiding en ondersteuning van Chapman Bright bij het ontwerpen en plannen van onze commerciële digitale transformatie was een game changer."

Resultaten

Tijdens een laatste online evenement presenteerden we alle bevindingen en adviezen, die uiteraard eerst op elkaar werden afgestemd, aan alle stakeholders. Dit omvatte wijzigingen in het organisatiemodel. Deze veranderingen waren nodig om het huidige momentum in het vliegwiel te benutten. We leidden de stakeholders door een meerjarige gefaseerde roadmap met opgesomde projecten naar hun digitale doel. Iedereen is super enthousiast. De grootste zorg is nu om ervoor te zorgen dat Bial de digitale belofte aan de interne stakeholders kan waarmaken. Maar nooit eerder slaagden ze erin zoveel enthousiasme en momentum te verkrijgen als nu. De roadmap omvat talrijke digitale projecten (tijdens ons project werden er bijna 20 door het bedrijf gepitcht), maar ook elementen die nodig zijn voor digitale transformatie zoals de SPEAR-methode. Bial staat nu aan het begin van vele digitale projecten waarbij we hen graag blijven ondersteunen. Bial is uitermate tevreden over onze rol tot nu toe. Dit blijkt uit een 9+ gemiddelde CSAT (waarbij 10 het maximum is) van business unit directeuren, de CIO en andere stakeholders.

Ricardo Oliveira - Global Marketing Manager at Bial "Het project werd volgens plan uitgevoerd; goede flexibiliteit en capaciteit om zich aan te passen aan de inzichten van de klant; diepgaand inzicht op de idiosyncrasie van de klant."

Andere suggesties voor jou

Aanbevolen door onze content recommendation engine

Ook momentum verkrijgen bij een commerciële digitale transformatie?

Ontdek wat wij kunnen betekenen